https://alexwanders.nl

IKNL, LETB

 

 LRCB

 

 RIVM

  • Actuele ontwikkelingen (RIVM):   "Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over risicostratificatie, PRISMA-studie, DENSE studie, MASS-onderzoek, onderzoeken naar pijnreductie en de ontwikkeling van een datawarehouse en vernieuwing BOB."
  • Factsheet borstkanker 2021
  • RIVM Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek 2021   "Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’ beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het Uitvoeringskader is geschreven voor alle (medisch) professionals, zoals de laborante, de radioloog, medewerkers van de screeningsorganisaties."

 

 NVvR

  • NVVR Beleidsplan Kwaliteit 2022-2027: Dit beleidsplan beschrijft de belangrijkste doelstellingen en actiepunten voor de commissie kwaliteit in de komende jaren. Input is opgehaald bij beleidscommissies, secties en andere actieve leden. Het kwaliteitsbeleid sluit aan op de strategische visie op de radiologie in de toekomst (NVvR, 2021), waarin thema’s als zichtbaarheid, werkplezier, betaalbaarheid van zorg en techniek terugkomen. Ingebrachte witte vlekken die meer betrekking hebben op andere verenigingspijlers worden daar neergelegd

 

ESR

  • ESR Screening & beyond: "Each year since 2012, as a part of its celebration of the International Day of Radiology (IDoR), the European Society of Radiology (ESR) has brought together several professional medical societies to create a special book to demonstrate the dedication, hard work and special skills of a particular radiological topic. The ESR, together with the Radiological Society of North America (RSNA) and the American College of Radiology (ACR), introduced the IDoR as a way to raise general awareness of medical imaging and to help highlight the contribution of all the teams of experienced and highly trained radiology professionals to improving the diagnostic opportunities for patients. Every IDoR so far has also had a main theme; one of the many ‘subspecialties’ of radiology that focus on specific diseases or anatomical regions. Therefore, the purpose of this book you are reading is to highlight the people, methods, and technology involved in this year’s main theme: breast imaging."